Gepubliceerd op: 19 september 2022

TOTO PAX

Wat houdt deze toto in?

Jullie moeten de uitslagen van de wedstrijden van PAX 1 voorspellen en wel in drie perioden van respectievelijk 8, 9 en 9 wedstrijden.

De inleg is EURO 10,00 voor het gehele seizoen. Van de opbrengst wordt 80% uitgekeerd aan de periodewinnaars en de winnaar van de eindstand.

20% vloeit in de kas van de Supportersvereniging.

Iedereen mag net zoveel formulieren invullen als gewenst. Niemand is uitgesloten van deelname.

Wat moeten jullie doen?

Je naam en adres invullen en het e-mailadres, de toto-resultaten invullen op het hieronder opgenomen formulier en de aanvullende vragen beantwoorden.

Deelname formulier toto PAX

De puntentelling

 Voor elke goede toto-uitslag                                                     20 punten

Voor het juist voorspellen  van de periodekampioen           30 punten

Aantal door PAX gescoorde doelpunten juist voorspeld     10 punten

1 doelpunt meer of minder voorspeld                                       6 punten

2 doelpunten meer of minder voorspeld                                  3 punten

Aantal tegendoelpunten juist voorspeld                                10 punten

1 doelpunt meer of minder voorspeld                                      6 punten

2 doelpunten meer of minder voorspeld                                 3 punten

 

Dezelfde telling voor het aantal punten van PAX in een periode.

De periodewinnaar ontvangt 20% van het totaal ingelegde bedrag.

 

Dan zijn er nog een tweetal vragen over de nummers 1 tot en met 4 en de nummers 11, 12, 13 en 14 in de eindrangschikking. De daarmee gescoorde punten worden in de eindtelling na de drie perioden opgenomen.

 

Nummers 1 t/m 4 (in willekeurige volgorde) juist voorspeld                       20 punten per team

Nummers 11, 12, 13 en 14  (in willekeurige volgorde) juist voorspeld        20 punten per team

 

Eindwinnaar

Per periode is er een winnaar en aan het eind van de competitie is er een eindwinnaar. Dat is degene, die na drie perioden de meeste punten heeft gescoord, inclusief de punten van de aanvullende vragen.

 

Deel dit bericht!