Gepubliceerd op: 24 februari 2023

Rabobank Coöperatiefonds draagt bij in kosten duurzaamheidsinvesteringen.

De Rabobank Noord- en Oost Achterhoek versterkt met donaties en sponsoring de
lokale samenleving in de Achterhoek. Zij ondersteunen initiatieven die bijdragen aan
de Geluksregio Achterhoek.

Met het Coöperatie fonds geeft de Rabobank een deel van de winst terug aan de
samenleving. De bank wil niet alleen een financiële dienstverlener zijn, maar ook een
actieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio.
De projecten die financieel worden ondersteund moeten passen binnen de thema’s
van het Coöperatiefonds en voorwaarde daarbij is dat het project voor een breed
publiek toegankelijk is in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek. De
bijdrage beoogt een duurzame investering te zijn die de aanvragende organisatie
structureel op weg helpt.

De verduurzaming van de accommodatie, die PAX realiseert, voldoet aan deze
criteria. Op onze aanvraag om een bijdrage is positief beslist. OP donderdag 23 februari heeft een
cheque ontvangen ten bedrage van €5.000,-

Een mooie bijdrage om de plannen te kunnen realiseren.

Deel dit bericht!