LinQiot

LinQiot

LinQiot ondersteunt bedrijven en overheden om (nieuwe) kansen te benutten op het gebied van telemetrie, IoT en data in o.a. de watersector.

Overheden, zoals waterschappen en gemeenten dragen zorg voor het goed functioneren van de waterketen. Op basis van de huidige technologische mogelijkheden draagt LinQiot bij aan het optimaliseren en verduurzamen van de waterketen.

https://www.linqiot.nl/