Gepubliceerd op: 28 december 2022

Een gezond en sportief 2023 gewenst.

Beste leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs,

Het jaar 2022 loopt ten einde. Een veel bewogen jaar in vele opzichten. Begonnen we het jaar nog met een lockdown vanwege Corona, inmiddels lijken de twee Corona-jaren ver achter ons te liggen.

Eind februari viel het Russische leger Oekraïne binnen, het begin van een oorlog met grote gevolgen, ook voor de rest van de wereld. Rusland als grote leverancier van olie en gas en Oekraïne als de graanschuur van Europa hebben hun leveranties bewust en/of gedwongen gestaakt. Hiermee is een cyclus ontstaan van niet beschikbaarheid en oplopende prijzen. De stijgende prijzen van belangrijke grondstoffen als energie en voedsel werken door in de gehele keten en hebben de inflatie aangejaagd tot dubbele cijfers, met verminderde koopkracht tot gevolg. Om de inflatie te temperen verhogen centrale banken de beleidsrente, om investeringen te beteugelen en overconsumptie met geleend geld te beperken.

Het jaar 2022, een jaar waarin wij na Corona eindelijk weer volop voetballen konden. Het was fijn om spelers weer op het veld te zien, ouders langs de lijn, volop activiteiten en de 3e helft in de kantine; dit is hoe voetbal hoort te zijn.

Het komende jaar 2023 wordt een uitdagend jaar voor onze club zowel op sportief gebied als in financieel opzicht. De hoge energieprijzen voor gas en elektra maken het doen van de nodige investeringen in energiebesparing en duurzaamheid noodzakelijk.

Het bestuur heeft deze uitdaging voortvarend opgepakt en een plan van aanpak gemaakt welke maatregelen op korte termijn het meeste effect zouden geven om te besparen op de energiekosten. Als wij niets zouden doen betekent dat een verhoging van de kosten voor energie van circa € 18.000,- per jaar naar grofweg € 60.000,– per jaar.

Gelukkig zijn er diverse subsidie regelingen in het kader van verduurzaming en het bestuur heeft alles uit de kast gehaald om optimaal van deze regelingen gebruik te maken, de eerste subsidie beschikkingen zijn toegewezen en inmiddels hebben wij de eerste gelden ook daadwerkelijk mogen ontvangen.

De bouwploeg, allen welbekend, heeft het voortouw genomen voor de uitvoering van de werkzaamheden en inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar. Meerdere vrijwilligers zijn ook deze vakantieperiode aan het werk voor de club en als het een beetje meezit, lees ook levering van materiaal, zijn medio januari de werkzaamheden klaar en zijn wij grotendeels gasloos en wordt elektriciteit opgewekt met zonnepanelen.

Wel vragen wij onze leden, trainers en leiders om veldverlichting niet onnodig te laten branden, niet langer te douchen dan nodig, ramen en deuren te sluiten en zuinig te zijn op de materialen van de club.

Een woord van dank aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hun steentje weer hebben bijgedragen aan onze club en dat wij ook in 2023 weer op jullie kunnen rekenen.

Inmiddels hebben wij ook een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen maar op diverse plekken komen wij nog mensen tekort, schroom niet om je aan te melden bij één van de bestuursleden.

Wat zijn wij ook blij met onze sponsoren en adverteerders, hun financiële bijdrage is enorm belangrijk voor onze vereniging.

Langs deze weg wil ik iedereen uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2023 in ons clubhuis, aanvang 14.00 uur.

De nieuwe website staat vol met informatie en de activiteiten die de komende maanden op het programma staan.

Namens het bestuur van de V. en AV. PAX wil ik jullie allen bedanken voor de inzet en betrokkenheid bij onze club in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar.

Wij wensen  jullie  een goede jaarwisseling en een gelukkig, bovenal gezond 2023!

Ben Groot Roessink

Voorzitter

Deel dit bericht!